เมื่อแอร์บ้านไม่เย็น สาเหตุส่วนมากเกิดจาก

1937 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เมื่อแอร์บ้านไม่เย็น สาเหตุส่วนมากเกิดจาก

 

1. กรณีอาการแอร์ไม่เย็น แต่คอมเพรสเซอร์ทำงาน   มีสาเหตุมาจาก  แอร์สกปรก ต้องทำการล้างทั้งคอยล์ร้อนและ      คอยล์เย็นโดยปั้มน้ำแรงดันสูง  น้ำยาแอร์ขาด  ต้อง เติมน้ำยาเข้าระบบแรงดันประมาณ 70-80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  มีอาการตันของระบบน้ำยาแอร์  ต้องทำการเปลี่ยนแคปทิ้ว  (ตัวฉีดน้ำยา) ไดเออร์ (ตัวกรองความชื้น) และแวคคั่มระบบเติมน้ำยาใหม่

2. อาการแอร์ไม่เย็น  คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน
    - สายไฟหลุด(ขาด) ต้องทำการตรวจเช็ค  หาจุดที่สายไฟขาดหรือหลุด
    - แมกเนติก (ตัวตัดต่อวงจรไฟฟ้า) เสีย ต้องทำการเปลี่ยนแมกเนติก
    - แคปสตาร์ทเสีย  ต้องทำการเปลี่ยนแคป
    - แผงควบคุม (ที่คอยล์เย็น) เสียต้องทำงานเปลี่ยนหรือส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของผู้ผลิต
    - คอมเพรสเซอร์เสีย  ต้องทำการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ทั้งลูกค่ะ
    * สาเหตุที่แอร์ไม่เย็นมีอีกหลายสาเหตุนะค่ะ  ต้องให้ช่างทำการตรวจเช็ค


 3. อาการคอยล์เย็นแอร์ (ตัวทำความเย็น) เสียงดัง
    - แอร์สกปรก ต้องทำการล้างโดยปั๊มน้ำแรงดันสูง
    - มอเตอร์เสื่อมสภาพ  ต้องทำการเปลี่ยนมอเตอร์
    - ประกอบแอร์หลังจากการล้างไม่ได้  ต้องทำการตรวจเช็คจุดขันสกรูและเช็คการประกอบใหม่


  4. อาการคอยล์ร้อนเสียงดัง  (ตัวระบายความร้อน)
    -  มอเตอร์พัดลมเสีย ต้องทำการเปลี่ยนมอเตอร์
    - ใบพัดลมตีกับโครงแอร์  ทำการตรวจเช็คหาจุดที่กระทบกัน
    - มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวเครื่อง ทำการตรวจเช็ค
    - แมกเนติดเสื่อม  ต้องทำการเปลี่ยนแมกเนติก


  5. อาการรีโมตแอร์ไม่ทำงาน
    - ถ่านหมด  ต้องทำการเปลี่ยนถ่าน
    - ตัวรับสัญญาณเสีย ทำการเปลี่ยนหรือส่งซ่อมที่ศนูย์บริการของผู้ผลิต
    - รีโมตเสีย ทำการเปลี่ยนรีโมต


  6. อาการบานสวิงที่คอยล์เย็นแอร์ไม่ทำงาน
    -มอเตอร์สวิงเสีย  ต้องทำการเปลี่ยนมอเตอร์สวิง
    - ขาบานสวิงหัก  ต้องทำการเปลี่ยนขาบานสวิง
    - แผงควบคุณเสีย  ต้องทำการเปลี่ยนหรือสงซ่อมที่ศูนย์บริการของผู้ผลิต
    - กะเปาะวัดอุณหภูมิเสีย  ทำการเปลี่ยนกะเปาะวัดอุณหภูมิ


  7. อาการตามท่อแอร์เป็นน้ำแข็ง
    - น้ำยาขาด  ทำการตรวจเช็คน้ำยาแล้วในกรณีน้ำยาแอร์ขาดมากให้ทำการหาจุดรั่วแล้วทำการเชื่อมอุดรอยรั่ว
    - คอยล์เย็นสกปรก ทำการล้างแอร์ด้วยปั้มแรงดันสูง


  8. อาการน้ำหยดที่คอยล์เย็น
    - แอร์สกปรก ต้องทำการล้างแอร์ด้วยปั้มแรงดันสูง
    - ข้อต่อท่อน้ำทิ้งหลุด  ทำการตรวจเช็คหาจุดที่หลุด
    - ท่อน้ำทิั้งตัน  ทำการฉีดไล่ด้วยปั๊มแรงดันสูง 


  9. อาการแอร์มีกลิ่นอับชื้น
    - ในห้องมีความชื้นสูง  ตั้งโหมดลดความชื้นที่ตัวแอร์
    - แอร์สกปรก  ทำการล้างแอร์ด้วยปั๊มแรงดันสูง
    - เดินท่อน้ำทิ้งไปตรงกับท่อระบายน้ำ  ทำการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่


   10. อาการน้ำหยดที่คอยล์เย็น (เรื้อรัง)
    - มีการตันที่ถาดน้ำทิ้งด้านหลังตัวแอร์ ทำการตัดคอยล์เย็นลงมาทำการถอดชิ้นส่วนและฉีดล้างให้ทั่ว

 ระบบอินเวอร์เตอร์ INVERTER ดียังไงระบบอินเวอร์เตอร์(Inverter)คือ ระบบที่นำเอาความรู้ทางด้านอิเลคทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานด้วยคำสั่งจาก ไมโครคอมพิวเตอร์ที่สั่งงานโดยตรงจากรีโมทคอนโทรนและนำคำสั่งดังกล่าวมาใช้ ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ ให้ทำงาน ปรับอุณหภูมิ ควบคุมความชื้น ควบคุมความเย็น ให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้คำสั่งจากโมโครคอมพิวเตอร์
ระบบอินเวอร์เตอร์ทำงานอย่างไร ในการทำงานของระบบ หลังจากที่เดินระบบให้แอร์คอนดิชั่นเนอร์ทำงานแล้ว ไมโครคอมพิวเตอร์ก็จะทำการตรวจสอบอุณหภูมิโดนทันที แล้วเลือกการทำงานเองว่าจะทำงานอย่างไรโดยการประมวลผลคำสั่งจากที่เราสั่ง การทำงานให้แอร์คอนจากรีโมทคอนโทรน ทำการตรวจสอบ และเลือกการทำงานเองว่าจะทำอย่างไร จะทำความเย็น จะไล่ระบบความชื้นในห้อง หรือ ฯลฯ ได้โดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละยี่ห้อนั้นๆว่ามีเซนเซอร์ใช้ตรวจสอบการทำ งานอะไรบ้าง
ต่างกับระบบเดิมตรงไหน  นอกจากการทำงานจะสามารถทำให้เราประหยัดไฟฟ้าได้แล้วดังที่กล่าวข้างต้นแม้ว่า การทำงานของคอมเพรสเซอร์จะทำงานอยู่ตลอดเวลาด้วยความเร็วรอบที่ช้าลงอันเป็น ผลจากการควบคุมความถี่ไฟฟ้าจากการทำงานโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชึ่งเป็นผลจากการประมวลผลของไมโครคอมพิวเตอร์ และก็ธรรมดาที่อุปกรณ์ภายในตัวคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้ย่อมแตกต่างจากคอมแบบเดิม ไปบ้างด้วยหลักการดังกล่าว โดยที่ระบบเดิมใช้การควบคุมการทำงานโดยการควบคุมแบบเทอร์โมสตั๊ด ควบคุมการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และทำงานด้วยความถี่ไฟฟ้าเดียวตลอด ทำให้การกินกระแสไฟฟ้ามากตามไปด้วย ซึ่งแตกต่างจากระบบอินเวอร์เตอร์ที่มีการกินของกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตาม ความถี่ของไฟฟ้า โดยการควบคุมการทำงานของไมโครคอมพิวส์เตอร์ที่ใช้ในการควบคุมความถี่ไฟฟ้า และสามารถทำให้เราประหยัดไฟฟ้าได้ ด้วยหลักการทำงานดังกล่าว
คุณสมบัติเด่น แอร์บ้าน ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverterประหยัดไฟกว่า 20 -30 % เนื่องจากระบบคอมเพรสเซอร์ทำงานลดรอบ (ความถี่) หลักการทำงาน เช่น แอร์บ้าน 12000 BTU พอห้องเย็นตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ ระบบจะลดรอบการทำงานลงจะทำความเย็น อยู่ที่ 3000 BTU เท่านั้น เป็นการประหยัดไฟมาก
เย็นเร็วทันใจ ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter ตอนเปิดเครื่องแรกๆ คอมเพรสเซอร์จะทำงานในรอบสูงสุด คือเท่าคอมย็นที่ 110% เช่น แอร์บ้าน ขนาด 12000 BTU จะทำความเย็นสูงสุดประมาณ 13500 BTU จะทำให้ห้องเย็นเร็วทันใจกว่า
รักษาอุณหภูมิห้องได้คงที่ การที่ระบบ อินเวอร์เตอร์ Inverter ทำงานต่อเนื่องโดยการเพิ่มหรือลดรอบการทำงานคอมเพรสเซอร์ไม่มีหยุดเป็นช่วงๆ ทำให้อุณหภูมิจะนิ่งมาก รักษาอุณหภูมิได้คงที่กว่าไม่รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ เหมือนระบบ แอร์บ้านธรรมดา
เสียงของเครื่องทำงานเงียบกว่า เนื่องจากคอมเพลสเซอร์มีการลดรอบการทำงาน ดั้งนั้นตอนที่ห้องเย็นดีแล้วคอล์ยเย็นและระบบฉีดน้ำยาจะลดเสียงการทำงานทำ ให้เสียงที่เกิดขึ้นเงียบกว่า แอร์บ้าน รุ่นธรรมดา
อากาศสดชื่นกว่า เนื่อง จากคอมเพรสเซอร์ระบบรุ่นธรรมดา เวลาคอมเพรสเซอร์ตัด อากาศในห้องจะมีกลิ่นอับชื้น แต่ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter คอมเพรสเซอร์ไม่ตัดจะเป็นการลดรอบความเย็น จะไม่มีกลิ่นอับชื้น ทำให้อากาศสดชื่นตลอดการใช้งาน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กับ น้ำยาตัวใหม่ R410A ไม่ทำลายชั้นโอโซชั้นบรรยากาศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบนี้ ปี 2555 จะมีข้อบังคับในการใช้น้ำยาตัวใหม่ R410A สำหรับแอร์บ้านทุกเครื่อง ดั้งนั้นจะพูดได้ว่า แอร์บ้าน ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter เป็นแอร์อนาคต ที่ผู้บริโภคเลือกแล้วได้ประโยชน์คุ้มสุด

 

ขอบคุณข้อมูล http://srikantang.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้